Belastingplan 2021

Wat verandert er voor de ondernemer? En in uw privé belastingen?
Kunnen we beter beleggen in de B.V. dan in Box 3?
De plannen zijn door de overheid al handig gegroepeerd, u kunt het allemaal rustig nalezen:

Mocht u hierover vragen hebben dan helpen wij u graag verder.
Even vlug wat punten:

Ondernemers – IB en BV

Voor de IB ondernemers is het natuurlijk jammer dat vanaf 2021 de zelfstandigenaftrek verder afgebouwd wordt. Hier staan dan weer hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting tegenover.

Ondernemers in de VpB profiteren van aanpassing in het lage tarief, 16,5% wordt 15% vennootschapsbelasting en de eerste schijfgrens stijgt flink. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000. In 2022 wordt dit zelfs verhoogd naar € 395.000.

Uw privé belastingen?

Het basistarief daalt licht, arbeidskorting en algemene heffingskorting stijgen wat, niets spectaculair. Belangrijker is dat het heffingsvrij vermogen in box 3 omhoog gaat naar € 50.000 per persoon, dus € 100.000 met een fiscale partner. Dat betekent dat veel mensen helemaal geen box 3 heffing verschuldigd zijn, waar ze ook geen rente krijgen. Wie wel boven het heffingsvrij vermogen uitkomt, gaat meer betalen! Het beleggingsdeel wordt iets meer belast en het tarief stijgt van 30% naar 31%.

Kunnen we beter beleggen in de B.V. dan privé in Box 3?

Hierop hebben we geen eenduidig antwoord, maar het wordt zeker (nog) interessanter om uw vermogen te beleggen in de B.V. De belasting die totaal geheven wordt, VpB + dividendbelasting, kan minder zijn dan wanneer u het privé had belegd en Box 3 heffing had afgedragen. In het kort kunnen we stellen dat bij geringe rendementen de B.V. voordeliger is. Mocht u hier vragen over hebben dan vernemen wij die graag.