Eindejaartips 2023

Investeringsaftrek

Een elk jaar terugkerende tip waar u altijd even op moet letten.
Bij een totaal bedrag aan investeringen in bedrijfsmiddelen van €2.601 t/m €63.716 bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28%. Er geldt een minimum bedrag van €450 per investering en moet de investering in 2023 in gebruik genomen worden. Een en ander kunt u rustig nalezen op de website van de Belastingdienst.

Investeert u doorgaans weinig in uw onderneming, dan adviseren wij u uw investeringen zoveel mogelijk in 1 jaar te doen. Ga uw investeringen dus even na van dit jaar!

Werkkostenregeling

December is de maand om wat extra’s te geven, het liefst onbelast natuurlijk.
Het bedrag dat u onbelast mag besteden, noemen we de vrije ruimte. In 2023 is de vrije ruimte 3,0% over uw fiscale loon tot en met € 400.000.
Maak gebruik van de WKR, meer hierover leest u hier.

Box 2 wijzigingen

We krijgen 2 schijven en 2 tarieven, dus plan uw dividenduitkering nog in december van dit jaar of stel hem uit naar volgend jaar!
Het kan voordelig zijn een klein dividend uit te stellen naar 2024 of een een groot dividend juist nog in 2023 te doen, zie ons bericht hierover.

Box 3 vermogen

De peildatum van 1 januari 2024 staat voor de deur, hoe zit werkt het in 2024?
Ongeveer hetzelfde als in 2023, alleen gaat het box 3-tarief in 2024 van 32% naar 36%!
De drie categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden worden naar verwachting als volgt belast.

  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 1,03%
  • Beleggingen/andere bezittingen: 6,04%
  • Schulden: 2,47%

Begin 2025 worden de definitieve percentages vastgesteld door de Belastingdienst.

Groene beleggingen

Groene beleggingen leveren in 2023 een vrijstelling op van €65.072 per fiscaal partner. Bovendien krijgt u een heffingskorting van 0,7% van de vrijstelling. Het bedrag van de vrijstelling voor 2024 zal waarschijnlijk iets hoger liggen dan in 2023.

Grote uitgave?

Het kan zijn dat u van plan bent een grote uitgave te doen in 2023. Wanneer het echter mogelijk is raden wij u aan deze uitgave eind 2023 te doen. Dit verlaagt immers uw box 3 vermogen en resulteert in een belastingbesparing.

Extra sparen voor pensioen

Als ondernemer bouwt u normaliter geen pensioen op. Om dit pensioentekort te dekken kunt u denken aan het afsluiten van een lijfrente. Met een lijfrente spaart u middels een maandelijkse premie in feite zelf voor uw pensioen. Ook kan gedacht worden aan een bankspaarrekening. De maandelijkse inleg kan tegen voorwaarden worden afgetrokken tijdens de aangifte Inkomstenbelasting. Wij willen u aanraden contact op te nemen met ons kantoor alvorens het afsluiten van een lijfrente om de maandelijkse inleg af te stemmen. Een te hoge maandelijkse inleg kan resulteren in niet aftrekbare premies.

Overig

Schenkbelasting eigen woning: Spreidingsregeling Jubelton

Heeft u in 2022 een schenking gedaan met gebruikmaking van oude hoge eigenwoningvrijstelling van 106.671 euro?
Het onbenut gebleven deel kan nog worden benut middels een (aanvullende) schenking in 2023!

Voorlopige aanslagen 2023 + 2024

Kijk of uw voorlopige aanlagen 2023 en 2024 nog aansluiten bij uw situatie en neem contact op wanneer dat niet zo is!
De belastingrente gaat naar 7,5% voor de IB en naar 10% voor de VpB!

Sluitende kilometeradministratie

Gedurende het jaar zijn alle zakelijke ritten bijgehouden in de kilometeradministratie. Ga na of dit overzicht volledig is. Noteer de kilometerstand aan begin en einde van het jaar. Een sluitende kilometeradministratie is belangrijk om te bepalen hoeveel ritten er zakelijk zijn gereden en welk bedrag u mag aftrekken van de winst.

Voorraad waarde

Ondernemers die een voorraad aanhouden, denkt u aan de waarde per 31-12-2023?

Reiskostenvergoeding gaat omhoog in 2024

Per 1 januari 2024 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog naar 23 cent per kilometer.