Factsheet ZZP – Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

Vanaf 1 mei vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp) – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en zo te weten of er geen sprake is van een dienstbetrekking. Opdrachtgevers weten dan zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden of te betalen.

De modelovereenkomsten zijn op de website van de Belastingdienst te vinden. Als opdrachtgevers en zzp’ers in de praktijk ook conform de modelovereenkomsten werken, hebben zij de gewenste zekerheid over de loonheffingen vooraf voor een periode van vijf jaar.

Voor de duidelijkheid: partijen hoeven uiteraard geen gebruik te maken van een modelovereenkomst. Net als de VAR is deze niet verplicht, maar wel aan te raden! Lees meer

Webinar belastingdienst – Werkkostenregeling (video)

Zoals u weet is de Werkkostenregeling (Wkr) voor iedere werkgever verplicht per 1-1-2015.

Omdat veel mensen nog vragen hebben over de Werkkostenregeling geeft de belastingdienst in een video (webinar reeds geweest) tekst en uitleg over de werkkostenregeling. Tijdens dit webinar gingen ze in op situaties waar veel werkgevers mee te maken krijgen, bijvoorbeeld:

– Wat kunt u onbelast vergoeden of verstrekken aan uw werknemers?
– Hoe gaat u om met bedrijfsuitjes?
– Hoe zit het met de maaltijden in uw kantine?

Ook situaties die werkgevers in de praktijk lastig vinden worden besproken.

Ga er wel even voor zitten of scroll door naar het gewenste, want de video duurt maar liefst een uur. Lees meer

Belangrijkste belasting wijzigingen per 1 januari 2015

Belangrijkste wijzigingen

In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste wijzigingen waar we mee te maken krijgen per 1 januari 2015.

De grootste veranderingen in de inkomstenbelasting komen door de vereenvoudiging van de kindregelingen. Zo vervallen de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. De grootste verandering in de loonbelasting is de verplichte invoering van de werkkostenregeling.

(30 pagina’s voor de liefhebber….)

Handboek Loonheffingen 2012

Het ‘Handboek Loonheffingen 2012’ is beschikbaar. In het handboek vindt u de actuele loonheffingeninformatie voor 2012.

Actuele loonheffingeninformatie vindt u voorlopig alleen in het handboek. De online-informatie wordt op dit moment geactualiseerd en is in de loop van februari beschikbaar.

Download het Handboek Loonheffingen 2012

Wijzigingen in de belastingheffing 2012: Belastingen, tarieven, premies en uitkeringen per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 zijn de belastingtarieven gewijzigd. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2012, welke we hieronder hebben overgenomen.

Dit eindejaarsbericht telt negen hoofdstukken:

1.       Inkomstenbelasting
2.       Loonbelasting
3.       Afdrachtverminderingen loonbelasting
4.       Schenk- en erfbelasting Lees meer