Belastingplan 2023

Traditiegetrouw is het Belastingplan voor het komende jaar op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Als de voorstellen goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste kamer, gaan zij vanaf 1 januari 2023 in.

Het volledige Belastingplan en de stand van zaken voor deze plannen kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan

Belastingplannen ondernemers

Twee schijven in box 2

Het kabinet wil 2 belastingschijven introduceren in box 2. IN box 2 betalen aandeelhouders in een binnen- of buitenlandse onderneming belasting over de winst op hun aandelen. Het gaat om een basistarief van 24,5% voor de eerste €67.000,- en 31% voor het bedrag boven €67.000,-.

Verhoging Vennootschapsbelasting (VpB)

Het kabinet heeft voorgesteld de VpB te verhogen. Het lage tarief stijgt van 15% naar 19%. De grens van het lage tarief wordt verlaagd van een winst van €395.000,- naar een winst van €200.000,-. Bedrijven met een winst hoger dan €20.000,- betalen dan het hoge tarief. Het hoge tarief gaat van 25% naar 25,8%.

Verdere afbouw zelfstandigenaftrek

Het kabinet stelt voor de afbouw van de zelfstandigenaftrek te versnellen. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 verder terug te brengen tot €1200,- in 2030.  Bij een versnelde afbouw wordt de zelfstandigenaftrek in 2026 al teruggebracht tot €1200,- en in 2027 verder verlaagd naar €900,-.

Afschaffen vrijstelling bpm bestelauto’s

Ondernemers moeten straks ook bpm  betalen wanneer zij een bestelauto kopen. Hoeveel dat is hangt af van de CO2-uitstoot van de bestelauto. Ook wil het kabinet dat de motorrijtuigenbelasting voor deze bestelauto’s omhoog gaat.

Afschaf oudedagsreserve

De oudedagsreserve is bedoeld voor ondernemers, om een deel van hun winst te gebruiken voor hun pensioen. Met het afschaffen van de oudedagsreserve wil het kabinet voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. Vanaf 1 januari zal de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat het hele bedrag vrijkomt en de burger daar belasting over betaalt. Of het kan worden omgezet in een lijfrente product.

Steun voor ondernemers

Het kabinet heeft plannen om per 2023 voor ondernemers enkele werkgeverslasten te verlagen en investeringen aantrekkelijker te maken. Dit gebeurt via een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor kleine werkgevers. Daarnaast gaat het om een hoger budget voor de Werkkostenregeling (WKR). Ook wil het kabinet investeringen fiscaal stimuleren, zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

Belastingplannen Inkomstenbelasting

Verlaging 1e schijf box 1

Het kabinet wil in 2023 de belasting op een inkomen uit werk (box1) tot € 73.071 verlagen van 37,07% naar 36,93%. Door deze verlaging houden werkenden maximaal € 102 per jaar meer over.

Verhoging arbeidskorting

Het kabinet wil de arbeidskorting vanaf 1 januari 2023 jaarlijks verhogen. Deze verhoging is voordelig voor werknemers en ondernemers met een arbeidsinkomen tot € 115.000. De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor mensen die werken.

Belastingplannen Vermogen en wonen

Afbouw schenkbelasting eigen woning

Vanaf 1 januari 2023 wil het kabinet de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (de zogenaamde jubelton) verlagen van €106.671,- naar €28.947,-. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft.

Verhoging overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen (beleggers) wil het kabinet verhogen van 8% naar 10,4%. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, blijven 2% overdrachtsbelasting betalen. Het kabinet wil hiermee de positie van starters en doorstromers ten opzichte van beleggers op de koopwoningmarkt verbeteren.

 Box 3 herstel- en overbruggingswetgeving

Vanaf 2026 zal er een nieuw stelsel voor box 3 komen waarin het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet met overbruggingswetgeving. De tijdelijke wetgeving gaat uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Daarbij gebruikt de Belastingdienst rendementspercentages die dichtbij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen.

Leegwaarderatio

Het kabinet wil de percentages van de leegwaarderatiotabel voor verhuurde woningen actualiseren. Hierdoor betalen verhuurders meer belasting over de woning die ze verhuren. De leegwaarderatio vermindert de waarde van verhuurde woningen voor box 3 van de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting, omdat verhuurde woningen soms minder waard zijn dan niet-verhuurde woningen.

Afschaffing btw zonnepanelen

Het kabinet wil de btw op zonnepanelen vanaf 1 januari 2023 afschaffen. De btw op zonnepanelen gaat omlaag van 21% naar 0%. Particulieren hoeven de btw dan niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst.