Aangifte erfbelasting

Wie een erfenis ontvangt, moet wellicht erfbelasting betalen. Hoeveel is afhankelijk van hetgeen wordt verkregen en de verwantschap tot de overledene. De aangifte erfbelasting behandelt al deze vragen en is vaak niet eenvoudig om in te vullen. Wij raden aan dit niet zelf te doen, laat de aangifte erfbelasting verzorgen en voorkom dat u en uw familie teveel erfbelasting betalen.

Krijgt u op een andere manier iets als gevolg van een overlijden? Ook dan moet u soms erfbelasting betalen. U hebt in dat geval te maken met een zogenoemde fictieve verkrijging.

Aangifteformulier

Wanneer de belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, reikt zij een aangifteformulier uit en bent u verplicht deze op tijd in te dienen dan wel tijdig uitstel te vragen.