Jaarrekening

Na afloop van een boekjaar wordt de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Tezamen met de toelichting hierop vormt dit uw jaarrekening. De jaarrekening is dus eigenlijk het sluitstuk van uw administratie. Dit jaarrapport biedt u, de belastingdienst, kredietverleners zoals banken en andere financiële dienstverleners, inzicht in wat u heeft verdient en wat de bezittingen en schulden zijn van de onderneming.

Wij als administratiekantoor stellen de jaarrekening op aan de hand van de door u (of ons) gevoerde administratie. Een overzichtelijk rapport, duidelijke taal en uiteraard volgens de geldende normen. Bovendien alles zeer goed betaalbaar omdat we werken met een zeer efficiënte rapportgenerator.

SBR rapportage – Banken en KvK

Uiteraard verzorgen wij voor BV’s ook de deponering van de publicatiestukken bij de Kamer van koophandel.

SBR aanlevering bij banken ten behoeve van uw kredietaanvraag is zo gebeurd!

Van rapport naar belastingaangifte

Aansluitend verzorgen wij ook graag uw aangifte inkomstenbelasting en/of aangifte vennootschapsbelasting.