Eindejaartips 2022

Investeringsaftrek

Bij een totaal bedrag aan investeringen in bedrijfsmiddelen van €2.401 t/m €59.939 bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28%. Er geldt een minimum bedrag van €450 per investering en moet de investering in 2022 in gebruik genomen worden. Een aantal bedrijfsmiddelen mag niet in aanmerking worden genomen voor de investeringsaftrek. Een en ander kunt u nog eens rustig nalezen op de website van de Belastingdienst.

Investeert u doorgaans weinig in uw onderneming, dan adviseren wij u uw investeringen zoveel mogelijk in 1 jaar te bundelen.

Voorbeeld:

Investeert u zowel in 2022 als in 2023 voor €2000,- aan bedrijfsmiddelen,  dan heeft u in beide jaren geen recht op investeringsaftrek. Maar als beide investeringen in 1 jaar worden samengevoegd, dan heeft u in dit voorbeeld recht op €1.120,- investeringsaftrek.

Afbouw schenkbelasting eigen woning (Jubelton)

Vanaf 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (de zogenaamde jubelton) verlaagt van €106.671,- naar €28.947,-. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zie belastingplannen 2023.

Tip: Spreidingsregeling
Als u nog wil gebruik wilt maken van de oude hoge eigenwoningvrijstelling van 106.671 euro, dan zal er voor het eind van 2022 een schenking tot stand moeten komen. Dit hoeft niet voor het volledige bedrag! Indien een schenking in 2022 is gedaan, kan het onbenut gebleven deel nog worden benut middels een (aanvullende) schenking in 2023.

Verhoging Vennootschapsbelasting (VpB)

Het lage tarief stijgt van 15% naar 19%. De grens van het lage tarief wordt verlaagd van een winst van €395.000,- naar een winst van €200.000.
Kosten kunnen beter in 2023 vallen dan in 2022.

Box 3 vermogen

De peildatum van één januari 2023 staat voor de deur, zo zien de voorlopige fictieve rendementen er op dit moment uit:

  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%
  • Beleggingen/andere bezittingen: 6,17%
  • Schulden: 2,57%

Begin 2024 worden we de definitieve percentages vastgesteld door de belastingdienst.

Groene beleggingen

Groene beleggingen leveren in 2022 een vrijstelling op van €61.215 per fiscaal partner. Bovendien krijgt u een heffingskorting van 0,7% van de vrijstelling. Het bedrag van de vrijstelling voor 2023 is nog niet bekend. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid overeenkomen met het bedrag van 2022.

Grote uitgave?

Het kan zijn dat u van plan bent een grote uitgave te doen in 2023. Wanneer het echter mogelijk is raden wij u aan deze uitgave eind 2022 te doen. Dit verlaagt immers uw box 3 vermogen en resulteert in een belastingbesparing.

Extra sparen voor pensioen

Als ondernemer bouwt u normaliter geen pensioen op. Om dit pensioengat te dekken kunt u denken aan het afsluiten van een lijfrente. Met een lijfrente spaart u middels een maandelijkse premie in feite zelf voor uw pensioen. Ook kan gedacht worden aan een bankspaarrekening. De maandelijkse inleg kan tegen voorwaarden worden afgetrokken tijdens de aangifte Inkomstenbelasting. Wij willen u aanraden contact op te nemen met ons kantoor alvorens het afsluiten van een lijfrente om de maandelijkse inleg af te stemmen. Een te hoge maandelijkse inleg kan resulteren in niet aftrekbare premies.

Overig

Voorlopige aanslagen 2022 + 2023

Kijk of uw voorlopige aanlagen 2022 en 2023 (die komen nu binnen) nog aansluiten bij uw situatie en neem contact op wanneer dat niet zo is!

Sluitende kilometeradministratie

Gedurende het jaar zijn alle zakelijke ritten bijgehouden in de kilometeradministratie. Ga na of dit overzicht volledig is. Noteer de kilometerstand aan begin en einde van het jaar. Een sluitende kilometeradministratie is belangrijk om te bepalen hoeveel ritten er zakelijk zijn gereden en welk bedrag u mag aftrekken van de winst.

Voorraad waarde

Ondernemers die een voorraad aanhouden, denkt u aan de waarde per 31-12-2022?

Bankkoppeling met Exact Online

Heeft u nog geen actieve bankkoppeling? Zonde van uw tijd en geld, realiseer vandaag nog de koppeling tussen uw online administratie en uw bankrekening.