Overige aandachtspunten en tips eind 2020

Verkoop bedrijfsmiddel

Bent u van plan om een bedrijfsmiddel te verkopen dat is aangeschaft in 2016? Het voordeligste is in dit geval om de verkoop uit te stellen naar 2021. De termijn voor desinvesteringsbijtelling ligt momenteel op 5 jaar, wanneer u het bedrijfsmiddel na vijf jaar verkoopt hoeft u geen desinvesteringsbijtelling op te nemen in de winst.

Voorziening

Zijn er grote uitgave gepland voor 2021? Misschien bestaat de mogelijkheid om nog een voorziening te vormen in 2020 voor de uitgave. Hiermee drukt u de winst voor 2020 en levert het u mogelijk een belastingvoordeel op. Wij vragen u contact met ons op te nemen wanneer u denkt nog een voorziening te kunnen maken.

Fiscale coronareserve

De overheid heeft een nieuwe reserve in het leven geroepen. Deze coronareserve maakt het voor een bedrijf mogelijk om een verwacht verlies uit 2020 te verrekenen met de winst in 2019. Het bedrag van de coronareserve mag niet hoger zijn dan de totale winst over 2019.

NB: Mochten er nog andere verrekenbare verliezen openstaan uit de jaren voorafgaand aan 2019 kan het voor komen dat deze verliezen niet meer verrekent kunnen worden en dus verdampen. Neem voor meer informatie over het vormen van een coronareserve contact met ons op. 

Herinvesteringsreserve

Voor een herinvesteringsreserve geldt een termijn van 3 jaar. Dit betekent dat de herinvesteringsreserve verplicht vrijvalt na drie jaar.

NB: Er zijn twee uitzonderingen op deze regel, dit zijn echter geen gebruikelijke situaties. Neem contact met ons op wanneer u vermoedt dat het herinvesteringsreserve van uw onderneming mogelijk verplicht vrij komt te vallen. 

Verliesverdamping

Negatieve resultaten zijn niet onbeperkt te verrekenen. Kan een verlies niet worden verrekend met het voorgaande jaar, dan heeft u maar 6 jaar de tijd om het verlies te verrekenen. Hierna ‘verdampt’ dit verlies en dat is zonde. Verkeert u in een dergelijke situatie? Dan is het verstandig om te kijken of er mogelijkheden zijn om uw winst dit jaar te verhogen.

NB: Vanaf 2021 gelden er andere regels met betrekking tot het verrekenen van verliezen. Het verrekenen van verliezen zal i.p.v. de huidige zes jaar vooruit, onbeperkt mogelijk zijn. Het risico op verliesverdamping wordt dan dus een aanzienlijk stuk kleiner. 

Innovatie box stijging

Per 2021 stijgt het percentage naar 9% ten opzichte van de huidige 7%. Dit betekent dat eventuele winsten voortkomend uit onderzoek volgend jaar belast wordt met 9%.

NB: Om aanspraak te maken op het tarief uit de innovatie box moeten er aan bepaalde voorwaarde worden voldaan. Zo moet er een Speur- en ontwikkelingsverklaring worden aangevraagd en moet het activa wat valt onder de innovatie box aan meerdere voorwaarde voldoen. Deze voorwaarde zijn te vinden op onderstaande website van de Belastingdienst.