Wijzigingen in de belastingheffing 2012: Belastingen, tarieven, premies en uitkeringen per 1 januari 2012