Berichten

Factsheet ZZP – Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

Vanaf 1 mei vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp) – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en zo te weten of er geen sprake is van een dienstbetrekking. Opdrachtgevers weten dan zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden of te betalen.

De modelovereenkomsten zijn op de website van de Belastingdienst te vinden. Als opdrachtgevers en zzp’ers in de praktijk ook conform de modelovereenkomsten werken, hebben zij de gewenste zekerheid over de loonheffingen vooraf voor een periode van vijf jaar.

Voor de duidelijkheid: partijen hoeven uiteraard geen gebruik te maken van een modelovereenkomst. Net als de VAR is deze niet verplicht, maar wel aan te raden! Lees meer

Vraag geen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 2016 aan

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 2016

Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), althans wanneer de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat. Zij behandelen de VAR perikelen binnenkort en tot die tijd neemt de belastingdienst VAR-aanvragen 2016 niet in behandeling.

Een VAR voor 2015 kunt u nog wel aanvragen.

VAR-verklaring wordt BGL – Beschikking geen loonheffingen

Indien de VAR-verklaring vervangen wordt door de BGL, Beschikking geen loonheffingen, dan zijn opdrachtgever en zzpér (of freelancer) beide verantwoordelijk.

Veel freelancers en zzp’ers hebben een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aangevraagd bij de Belastingdienst. De benodigde VAR verklaring “winst uit onderneming” vrijwaart opdrachtgevers van het inhouden en afdragen van loonheffingen. In de praktijk komt het echter wel eens voor dat de zzp’er op papier ondernemer is, maar in de praktijk eigenlijk in loondienst is, schijnzelfstandigheid noemen we dat. Lees meer