Rechtsherstel Box 3 met de spaarvariant

Na de uitspraak van de Hoge raad zitten veel mensen met vragen over Box 3, denk aan hoe nu verder? Kunnen we nog bezwaar maken over voorgaande jaren? Krijgen we compensatie en zo ja hoeveel?

Bezwaarmakers worden gecompenseerd middels de spaarvariant. Dit gaat vanzelf en hoe dit werkt, leest u terug op de website van de belastingdienst, zij gaan ook in op alle overige vragen op hun thema pagina Box 3
Alles over de vermogensrendementsheffing.

Niet tijdig bezwaar gemaakt?

Dan wordt 20 mei een spannende dag, de Hoge Raad beslist dan of u recht heeft op herstel!

Livestream vrijdag 20 mei: uitspraken Hoge Raad in twee box 3-zaken

A.s. vrijdag 20 mei om 11.00 uur doet de Hoge Raad uitspraak in twee zaken waarin gevolgen van het box 3-arrest van 24 december 2021 aan de orde zijn. De uitspraken zijn live te volgen op de website van de Hoge Raad.

Nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ontvangen?
Vanaf oktober 2022 worden definitieve aanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Er wordt gekeken wat u verschuldigd bent op basis van het oude systeem en de tijdelijke spaarvariant. De aanslag wordt vervolgens opgelegd die het meest gunstige is voor u.