Eindejaartips 2021

Investeringsaftrek

Bij een totaal bedrag aan investeringen in bedrijfsmiddelen van €2.401 t/m €59.170 bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28%. Een leuke extra aftrekpost, dus gaat u na of u hier al invalt en/of  investeringsplannen heeft op korte termijn. Er geldt een minimum bedrag van €450 per investering en moet de investering in 2021 in gebruik genomen worden. Een aantal bedrijfsmiddelen mag niet in aanmerking worden genomen voor de investeringsaftrek.

Een en ander kunt u nog eens rustig nalezen op de website van de Belastingdienst.

Werkkostenregeling

In 2020 en 2021 is de vrije ruimte aangaande de werkkostenregeling tijdelijk verhoogd van 2% van de totale loonsom naar 3% van de totale loonsom. Vanaf 2022 geldt er een percentage van 1,7%. Heeft u de vrije ruimte van 2021 nog niet helemaal verbruikt? U kunt dan uw werknemers bijvoorbeeld een extra kleinigheidje meegeven met de kerst om zo toch gebruik te maken van de volledige vrije ruimte.

Let op: Niet alle kosten gaan ten koste van de vrije ruimte. Dit kunt u hier nalezen. Indien u vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact op nemen met ons kantoor en wij helpen u graag verder om de vrije ruimte volledig te benutten.

Scholingsuitgaven: geen aftrek meer vanaf 2022

De aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven vervalt per 1 januari 2022. Wellicht kunt u uitgaven vervroegen zodat de kosten in dit jaar vallen?

Toeslagen

Meestal ontvangt u in december de voorschotbeschikking met betrekking tot (eventuele) toeslagen voor 2022. Let er op dat de Belastingdienst een schatting van uw inkomen maakt. Dit gebeurt op basis van het inkomen 2020. Een te laag inkomen leidt tot een te hoge toeslag. Dit resulteert in een grote terugbetaling wanneer dit heel 2022 doorloopt. Controleer u geschat inkomen daarom ook goed en wijzig dit indien nodig. Twijfelt u of uw geschatte inkomen passend is in uw situatie? Neem dan contact op met ons kantoor en wij helpen u graag verder.

Fiscale verandering 2022: tariefsaanpassing aftrekposten

In 2022 wordt het tarief van de aftrekposten geleidelijk afgebouwd als het inkomen in de hoogste schijf valt.

Voor wie?
Voor iedereen die in 2022 een inkomen in de hoogste schijf heeft én aftrekbare kosten. Zoals persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), aftrekbare kosten van de eigen woning, ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten.

Wat betekent deze verandering voor u?
Uw aftrekposten worden gecorrigeerd en zijn aftrekbaar tegen een lager tarief dan voorheen!
U vindt het bedrag van de tariefsaanpassing op uw aanslag inkomstenbelasting. Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2022 9,5%.

Box 3 vermogen

De aangifte Inkomstenbelasting 2022 lijkt nog ver weg. U kunt echter al een aantal maatregelen om belasting te besparen nemen, belangrijk is wel dat dit gebeurt voor aanvang 2022. De peildatum is immers één januari 2022.

Groene beleggingen

Veel ondernemers en particulieren houden beleggingen. Heeft u er wel eens aan gedacht om deze beleggingen over te zetten op groene beleggingen? Dit levert in 2021 een vrijstelling op van €60.429 per fiscaal partner. Bovendien krijgt u een heffingskorting van 0,7% van de vrijstelling. Het bedrag van de vrijstelling voor 2022 is nog niet bekend. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid overeenkomen met het bedrag van 2021.

Grote uitgave?

Het kan zijn dat u van plan bent een grote uitgave te doen in 2022. Wanneer het echter mogelijk is raden wij u aan deze uitgave eind 2021 te doen. Dit verlaagt immers u box 3 vermogen en resulteert in een belastingbesparing. Het heffingsvrije vermogen ligt in 2022 op €50.650 per fiscaal partner. Indien u onder dit bedrag blijft hoeft u dus geen vermogensbelasting te betalen over uw spaargeld en beleggingen. De bovengenoemde vrijstelling voor groene beleggingen komt bovenop deze vrijstelling. 

Contanten

Om het vermogen te drukken op één januari 2022 kunt ervoor kiezen om eind 2021 een bedrag aan contant geld op te nemen. De fiscus staat dit toe tot een bedrag van €543 per fiscaal partner en per minderjarig kind. Dit resulteert in een belastingbesparing in box 3.

Extra sparen voor pensioen

Als ondernemer bouwt u normaliter geen pensioen op. Om dit pensioengat te dekken kunt u denken aan het afsluiten van een lijfrente. Met een lijfrente spaart u middels een maandelijkse premie in feite zelf voor uw pensioen. Ook kan gedacht worden aan een bankspaarrekening. De maandelijkse inleg kan tegen voorwaarden worden afgetrokken tijdens de aangifte Inkomstenbelasting. Wij willen u aanraden contact op te nemen met ons kantoor alvorens het afsluiten van een lijfrente om de maandelijkse inleg af te stemmen. Een te hoge maandelijkse inleg kan resulteren in niet aftrekbare premies.

Schenken aan kinderen of een goed doel

De Corona-crisis heeft een aantal maatregelen ten gevolge gebracht. Één van deze maatregelen is de tijdelijk verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en anderen. Zo mag u in 2021 tijdelijk tot €6.604 onbelast schenken aan uw kinderen en tot €3.244 aan uw kleinkinderen en anderen. Ook verlaagt u met de schenking uw vermogen. Dit is gunstig voor de te betalen belasting over uw spaargeld.

Uiteraard kunt ook geld over maken naar een goed doel. Wanneer u van plan bent dit minimaal vijf jaar te doen is het aan te raden om schenkingen vast te leggen in een overeenkomst. Dit kan in samenwerking met het goede doel vaak snel geregeld worden. Een vastlegging als deze zorgt voor een kwalificering als ‘periodieke gift’. Voor aftrek van een periodieke gift tijdens de aangifte Inkomstenbelasting geldt in tegenstelling tot een gewone gift geen drempelbedrag.

Overig

Voorlopige aanslagen 2022

Kijk of uw voorlopige aanlagen 2022 (die komen nu binnen) nog aansluiten bij uw situatie en neem contact op wanneer dat niet zo is.

Sluitende kilometeradministratie

Gedurende het jaar zijn alle zakelijke ritten bijgehouden in de kilometeradministratie. Ga na of dit overzicht volledig is. Noteer de kilometerstand aan begin en einde van het jaar. Een sluitende kilometeradministratie is belangrijk om te bepalen hoeveel ritten er zakelijk zijn gereden en welk bedrag u mag aftrekken van de winst.

Voorraad waarde

Ondernemers die een voorraad aanhouden, denkt u aan de waarde per 31-12-2021?

Boekhouden met Exact Online

Indien u uw boekhouding nog bijhoudt in Excel of een ordner, overweeg dan om over te stappen naar digitaal boekhouden met Exact Online. U kunt uw administratie hiermee makkelijk up-to-date houden en u heeft altijd inzicht in uw cijfers in uw eigen online Exact omgeving.  Als u uw facturen op de juiste manier en volledig verwerkt in Exact online, is het zelfs niet meer nodig de administratie op papier te bewaren.

Als u meer wilt weten over het werken met Exact online, vraag dan naar onze brochure of bel voor een afspraak.