Betalingsproblemen vanwege het coronavirus?

De Belastingdienst komt de ondernemer iets tegemoet, bij betalingsproblemen kunt u vragen om bijzonder uitstel van betaling. Naast uitstel van betaling wordt de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 verlaagd van 4% (8% voor BV’s) naar 0,01%.

NB naast uitstel van betaling kunnen we ook de te betalen voorlopige aanslag 2020 aanpassen aan de nieuwe situatie!

Hoe vraagt u uitstel aan?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Alle spelregels vindt u op de website van de belastingdienst. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Derdenverklaring

Op dit moment is het nog niet duidelijk aan welke voorwaarden de ‘derdenverklaring’ moet voldoen. Maar uiteraard kunnen en zullen wij deze voor u opstellen mocht u deze nodig hebben.