Box 3 EINDEJAARSTIPS

Voor het einde van het jaar kunt u wellicht wat belasting besparen met deze box 3 belastingtips. NB deze tips zijn natuurlijk wel situatie-afhankelijk, bij twijfel graag even advies inwinnen.

1.      Uitgaven in 2019 plannen

Als u meer vermogen heeft dan 30.846 euro of samen met uw partner meer dan 61.692 euro, dan kan het verstandig zijn om wat geld uit te geven aan zaken die niet meetellen voor box 3. Ook kunt u geplande uitgaven wellicht beter in december betalen dan in het nieuwe jaar. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een auto, een verbouwing, meubels, zonnepanelen of vakanties.

2.      Contanten opnemen

Er geldt in box 3 een vrijstelling voor contant geld en waardebonnen. De vrijstelling bedraagt 542 euro per persoon. Daar kan uw klant ook nog gebruik van maken om het box 3-vermogen te verlagen. Heb je minderjarige kinderen? Dan geldt deze vrijstelling ook per kind.

3.     Aflossen kleine schulden

Voordat schulden het box 3-vermogen verlagen, moeten ze eerst een drempel overschrijden. In 2019 is die drempel 3.100 per persoon, aflossing van deze schulden verlagen dus direct u box-3 vermogen.

4.    Schenken aan kinderen of goed doel

Aan (klein)kinderen mag ieder jaar belastingvrij geld geschonken worden. U bespaart hierdoor jaarlijks vermogensbelasting, bovendien wordt er later minder erfbelasting betaald door de erfgenamen. De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt dit jaar per kind 5.428 euro. Voor schenken aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen is de vrijstelling 2.173 euro.

Maakt u wel eens geld over aan een goed doel? En verwacht hij dit de komende 5 jaar te blijven doen aan hetzelfde doel? Dan kan het voordelig zijn om dit vast te leggen in een ‘overeenkomst periodieke giften’. U mag dan de komende 5 jaar de volledige gift aftrekken van het belastbare inkomen, dus zonder de drempel.

5.     Hypotheek (extra) aflossen

Overweeg of het interessant is om via een extra aflossing op de hypotheek het vermogen in box 3 te laten dalen. Ook het oversluiten van de hypotheek in verband met de huidige lage rente kan interessant zijn. U betaalt dan mogelijk een boete, maar deze kosten zijn aftrekbaar. Het percentage dat u mag aftrekken daalt in 2020 en daarom is het interessanter om dit jaar nog de hypotheek over te sluiten en de boete in één keer te betalen.

6.      Gaat u een huis kopen?

Bent u bezig met het kopen van een huis met eigen geld? Probeer dan de koop en notariële levering voor het einde van het jaar te plannen. Dat vermogen hoeft niet meer opgegeven te worden in box 3.

7.      Extra sparen voor pensioen

Heeft u spaargeld, jaarruimte en reserveringsruimte over? Extra sparen voor pensioen met ‘banksparen’ of een ‘lijfrente’ kan interessant zijn. De premies zijn wellicht aftrekbaar tegen een hoger tarief dan waartegen de uitkeringen worden belast. Bovendien verhuist het vermogen van box 3 naar box 1.

8.      Beleggen in groenfondsen

U kunt een extra vrijstelling van 58.540 euro in box 3 creëren (fiscale partners 117.080 ) door een deel van zijn vermogen te beleggen in groenfondsen. Daarnaast ontvangt u voor groene beleggingen een extra heffingskorting die bij partners kan oplopen tot maximaal 820 euro.