Belastingsdienst stelt eisen aan uw administratie

Hebt u uw administratie op orde?

Deze vraag stelde de belastingdienst onlangs aan ondernemend Nederland. Waarom? Niet alleen omdat een goede administratie voor u zelf belangrijk is, maar omdat zij uw administratie goed moeten kunnen controleren. Zij stellen dus eisen aan elke administratie.

Hoofdregel: u moet uw administratie inrichten naar de eisen van uw bedrijf en 7 jaar bewaren. 

In een aardig stroomdiagram gaan ze in op ondernemers met contante uitgaven en ontvangsten, kasboek, kassa afslagen etc. Ook ondernemers met personeel komen aan bod en voor overige zaken verwijzen ze u graag naar hun site.

Bekijk snel het maar 1 pagina tellende document Administratie eisen belastingdienst