Toeslagen aanvragen en inzicht in uw toeslagen via mijn.toeslagen.nl

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft vandaag bekend gemaakt dat het voor ons burgers nu makkelijker is om onze eigen toeslagen te regelen. Dit kan op mijn.toeslagen.nl waar u bovendien direct een compleet overzicht heeft van uw toeslagen.

Het volledige bericht kunt u hieronder lezen:

Toeslagen voortaan via internet te regelen

Burgers kunnen voortaan 24 uur per dag, 7 dagen per week via internet hun toeslagen regelen. Het aanvragen, wijzigen of stopzetten van een toeslag via mijn.toeslagen.nl is makkelijker en overzichtelijker dan via de papieren formulieren of het bestaande elektronische programma. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën vandaag bekend gemaakt.
 
‘De site biedt een handig overzicht van de aangevraagde toeslagen. Ook een wijziging doorgeven wordt zo eenvoudiger. Meer duidelijkheid en minder gedoe,’ aldus de staatssecretaris.
De site is het sluitstuk van de invoering van een nieuw toeslagensysteem bij de Belastingdienst. Met het nieuwe systeem wordt ook de berekening van het voorschot gestroomlijnd. Tot nu toe konden mensen verschillende grondslagen zoals inkomen doorgeven voor de aanvraag. In het nieuwe systeem kan de klant nog maar één inkomen doorgeven. Hierdoor hebben alle toeslagen dezelfde grondslag en hoeft er achteraf minder gecorrigeerd te worden. Wel kan hierdoor het voorschot voor sommige mensen lager of juist hoger zijn dan ze gewend waren. Deze verandering staat los van de bezuinigingen die het kabinet op eerder heeft aangekondigd om het huishoudboekje van Nederland weer op orde te krijgen. Deze maatregelen werken ook door in de toeslagen.
 

Overzicht van uw toeslagen op mijn.toeslagen.nl

Sneller toezicht

Met de nieuwe systematiek kunnen onjuistheden in de aanvragen eerder worden gesignaleerd en bijgestuurd. Zo worden onder andere de verhuizingen die de gemeenten aan de Belastingdienst doorgeven bijna realtime verwerkt. Op basis hiervan krijgt de Belastingdienst bijvoorbeeld het signaal dat er twee mensen gaan samenwonen en wordt de toeslag automatisch aangepast.

Drukte verwacht bij balie en BelastingTelefoon

Vanaf deze week ontvangen ruim 6 miljoen huishoudens de jaarlijkse beschikking voor in totaal 8 miljoen huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen en het kindgebonden budget. Vanwege de grote aantallen is het niet honderd procent uit te sluiten dat er in een aantal gevallen iets mis zal gaan in de vorm van rekenfouten, onjuiste uitbetalingen of filevorming aan de balie of telefoon. Tevens wordt verwacht dat er door de veranderingen meer mensen vragen zullen hebben over hun toeslag. Om deze mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen, is de capaciteit van de BelastingTelefoon en de balies met enkele honderden medewerkers uitgebreid. Mensen met bijzondere problemen kunnen worden geholpen door een speciaal team in Utrecht.

Bron: Ministerie van Financiën