Berichten

BTW administratie factuur en aangifte

Belastingdienst controleert nihilaangiften BTW

De Belastingdienst heeft btw-plichtigen, die minimaal één jaar geen btw aan de Belastingdienst hebben betaald of teruggevraagd, onlangs een brief gestuurd. De Belastingdienst gaat er gemakshalve van uit dat de onderneming is gestopt, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Brief ontvangen?

Heeft u zo’n de brief ontvangen? Neem dan direct contact met ons op, dan kunnen wij ervoor zorgen dat uw btw nummer niet wordt afgevoerd. Wel moet er een gegronde reden zijn voor de nihil aangiften: bedrijfseconomisch dan wel regeling, ontheffing van administratieve verplichtingen of vrijstelling.

Belastingplan 2016 – wat verandert er?

Belastingplan 2016

Per 1 januari 2016 zijn de belastingregels weer verandert, ook voor u.
De belangrijkste veranderingen vindt u terug op een overzichtspagina op de website van de belastingdienst.

Eventuele vragen vernemen wij graag.

Belastingsdienst stelt eisen aan uw administratie

Hebt u uw administratie op orde?

Deze vraag stelde de belastingdienst onlangs aan ondernemend Nederland. Waarom? Niet alleen omdat een goede administratie voor u zelf belangrijk is, maar omdat zij uw administratie goed moeten kunnen controleren. Zij stellen dus eisen aan elke administratie.

Hoofdregel: u moet uw administratie inrichten naar de eisen van uw bedrijf en 7 jaar bewaren. 

In een aardig stroomdiagram gaan ze in op ondernemers met contante uitgaven en ontvangsten, kasboek, kassa afslagen etc. Ook ondernemers met personeel komen aan bod en voor overige zaken verwijzen ze u graag naar hun site.
Lees meer

BelastingTelefoon: inloggegevens belastingdienst opvragen!

BelastingTelefoon: extra controlevragen bij gegevensuitwisseling

De BelastingTelefoon (0800-0543) stelt sinds kort extra controlevragen aan ondernemers en intermediairs om er zeker van te zijn dat ze de juiste persoon aan de lijn hebben.

Wanneer u zelf belt, vragen ze naast uw BSN en geboortedatum ook om de laatste drie cijfers van uw inlognaam bij de belastingdienst. Omdat wij in de praktijk nogal eens merken dat de inlognaam en wachtwoord niet meer in bezit zijn, raden wij iedereen aan: Lees meer

Webinar belastingdienst – Werkkostenregeling (video)

Zoals u weet is de Werkkostenregeling (Wkr) voor iedere werkgever verplicht per 1-1-2015.

Omdat veel mensen nog vragen hebben over de Werkkostenregeling geeft de belastingdienst in een video (webinar reeds geweest) tekst en uitleg over de werkkostenregeling. Tijdens dit webinar gingen ze in op situaties waar veel werkgevers mee te maken krijgen, bijvoorbeeld:

– Wat kunt u onbelast vergoeden of verstrekken aan uw werknemers?
– Hoe gaat u om met bedrijfsuitjes?
– Hoe zit het met de maaltijden in uw kantine?

Ook situaties die werkgevers in de praktijk lastig vinden worden besproken.

Ga er wel even voor zitten of scroll door naar het gewenste, want de video duurt maar liefst een uur. Lees meer

Handboek Loonheffingen 2012

Het ‘Handboek Loonheffingen 2012’ is beschikbaar. In het handboek vindt u de actuele loonheffingeninformatie voor 2012.

Actuele loonheffingeninformatie vindt u voorlopig alleen in het handboek. De online-informatie wordt op dit moment geactualiseerd en is in de loop van februari beschikbaar.

Download het Handboek Loonheffingen 2012

Wijzigingen in de belastingheffing 2012: Belastingen, tarieven, premies en uitkeringen per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 zijn de belastingtarieven gewijzigd. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2012, welke we hieronder hebben overgenomen.

Dit eindejaarsbericht telt negen hoofdstukken:

1.       Inkomstenbelasting
2.       Loonbelasting
3.       Afdrachtverminderingen loonbelasting
4.       Schenk- en erfbelasting Lees meer

Belastingaanslagen en boetes voor aangifteweigeraars

We raden iedereen met klem aan om alsnog aangifte te doen over het jaar 2010. De belastingdienst gaat namelijk iedereen die nog geen aangifte inkomstenbelasting 2010 heeft ingediend, ambtshalve aanslagen opleggen + boete, zie onderstaand persbericht.

Mensen die hun aangifte inkomstenbelasting over 2010 ook na meerdere herinneringen nog niet hebben ingediend, ontvangen binnenkort van de Belastingdienst een aanslag met boete die kan oplopen tot € 984.  Lees meer

Toeslagen aanvragen en inzicht in uw toeslagen via mijn.toeslagen.nl

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft vandaag bekend gemaakt dat het voor ons burgers nu makkelijker is om onze eigen toeslagen te regelen. Dit kan op mijn.toeslagen.nl waar u bovendien direct een compleet overzicht heeft van uw toeslagen.

Het volledige bericht kunt u hieronder lezen: Lees meer