Berichten

Handboek Loonheffingen 2012

Het ‘Handboek Loonheffingen 2012’ is beschikbaar. In het handboek vindt u de actuele loonheffingeninformatie voor 2012.

Actuele loonheffingeninformatie vindt u voorlopig alleen in het handboek. De online-informatie wordt op dit moment geactualiseerd en is in de loop van februari beschikbaar.

Download het Handboek Loonheffingen 2012

Wijzigingen in de belastingheffing 2012: Belastingen, tarieven, premies en uitkeringen per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 zijn de belastingtarieven gewijzigd. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2012, welke we hieronder hebben overgenomen.

Dit eindejaarsbericht telt negen hoofdstukken:

1.       Inkomstenbelasting
2.       Loonbelasting
3.       Afdrachtverminderingen loonbelasting
4.       Schenk- en erfbelasting Lees meer