De Belastingdienst komt eindelijk met de doorlopende machtiging!
De doorlopende machtiging vragen we eenmalig aan en geldt voor voor SBA, VIA en SBT.

Doorlopende machtiging scheelt veel administratie

Hoe werkt het?

Dit proces verloop hetzelfde als het aanvragen van een VIA of SBT, alleen hoeft de activering slechts één kaar plaats te vinden! De Belastingdienst stuurt u (namens ons) een machtigingsverzoek welke U binnen 12 weken met handtekening en activatiecode naar ons moet sturen. Met de activatiecode kunnen wij de doorlopende machtiging activeren, de Belastingdienst weet dan dat er akkoord is gegeven.

Op 1 december 2021 vindt de eerste peildatum plaats voor de doorlopende machtigingen. Voor al onze cliënten die op deze datum een actieve doorlopende machtiging hebben voor de inkomstenbelasting zal de Belastingdienst automatisch de VIA 2021 machtiging registreren en activeren, zonder dat u hiervoor een brief ontvangt.

De tweede peildatum voor doorlopende machtigingen vindt plaats op 1 juli 2022. Voor al onze cliënten die op deze datum een actieve doorlopende machtiging hebben voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of toeslagen zal de Belastingdienst automatisch de desbetreffende machtiging (SBA/SBT) voor het jaar 2023 registreren en activeren, zonder dat u hiervoor een brief ontvangt.

SBA en de SBT machtigingen voor belastingjaar 2022 moeten dan nog wel worden aangevraagd en middels een activatiecode worden geactiveerd, aangezien deze niet inbegrepen zijn bij de nieuwe doorlopende machtigingen.

De doorlopende machtigingen blijven geldig tot wederopzegging. Dit betekent dat op 1 december 2022 de VIA 2022 automatisch geactiveerd zal worden en op 1 juli 2023 de SBA/SBT 2024.