Coronavirus – informatie en financiële maatregelen

Het coronavirus heeft ons allemaal in de greep. Naast maatregelen in de bedrijfsvoering wijzen we u ook graag op de maatregelen op financieel gebied, personeel, uitstel van betaling etc. zodat ook u de continuïteit van de onderneming kunt waarborgen.

De informatie volgt elkaar snel op en daarom beperken we ons tot de voor u meest belangrijke punten en plekken waar u als ondernemer actuele informatie kunt vinden.

Belastingdienst
De belastingdienst heeft haar eigen Corona pagina ingericht:  Het coronavirus – kijk wat voor u de gevolgen zijn
Met voor nu het belangrijkste: uitstel van betaling.

Kamer van Koophandel
De KvK heeft een eigen Corona loket voor alle ondernemersvragen.
Met name de (aangekondigde) regelingen verdienen aandacht!

Rijksoverheid
Voor alle vragen over Corona

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Hierboven waren de algemene bronnen, van de gisteren 17-3-2020 aangekondigde maatregelen benadrukken we er graag 2:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW), zie KvK

Werktijdverkorting (WTV) wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden.

Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten), zie KvK

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers en bedraagt maximaal 1500 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. De minister noemde met name bedrijven in de drink en eetbranche, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)