Aangifte IB 2014 voor 1 mei 2015

Wie geen uitstel heeft gevraagd (en gekregen) tot het doen van aangifte heeft dit jaar een maand extra de tijd. De deadline ligt dit jaar bij 1 mei en niet bij 1 april.

Voor bestaande en nieuwe cliënten, die voor 30 maart gegevens hebben aangeleverd, vragen wij als intermediair collectief uitstel aan. Hierbij derhalve het verzoek niet zelf uitstel aan te vragen!

Aangifte na aangiftebrief

De aangifte dient te worden gedaan na ontvangst van een aangiftebrief van de Belastingdienst. De aangiftebrieven 2014 worden van 21 januari tot en met eind februari 2015 verstuurd.

Indien de aangifte in maart wordt gedaan dan bericht de Belastingdienst voor 1 juli. Indien de aangifte tussen 1 april en 1 mei wordt gedaan dan probeert de Belastingdienst ook voor 1 juli een bericht te sturen.

 

Bron: belastingdienst.nl

Indien de VAR-verklaring vervangen wordt door de BGL, Beschikking geen loonheffingen, dan zijn opdrachtgever en zzpér (of freelancer) beide verantwoordelijk.

Veel freelancers en zzp’ers hebben een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aangevraagd bij de Belastingdienst. De benodigde VAR verklaring “winst uit onderneming” vrijwaart opdrachtgevers van het inhouden en afdragen van loonheffingen. In de praktijk komt het echter wel eens voor dat de zzp’er op papier ondernemer is, maar in de praktijk eigenlijk in loondienst is, schijnzelfstandigheid noemen we dat. Lees meer

Consumentenbond controleer vooraf ingevulde aangifte IB

De consumentenbond adviseert iedereen de ‘Vooraf Ingevulde Aangifte´ (VIA) van de Belastingdienst goed te controleren. In maar liefst 5% van de gevallen klopt het inkomen of de WOZ waarde niet.

U kunt het hele verhaal hieronder nalezen:

Lees meer

Per 1 januari 2012 zijn de belastingtarieven gewijzigd. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2012, welke we hieronder hebben overgenomen.

Dit eindejaarsbericht telt negen hoofdstukken:

1.       Inkomstenbelasting
2.       Loonbelasting
3.       Afdrachtverminderingen loonbelasting
4.       Schenk- en erfbelasting Lees meer

We raden iedereen met klem aan om alsnog aangifte te doen over het jaar 2010. De belastingdienst gaat namelijk iedereen die nog geen aangifte inkomstenbelasting 2010 heeft ingediend, ambtshalve aanslagen opleggen + boete, zie onderstaand persbericht.

Mensen die hun aangifte inkomstenbelasting over 2010 ook na meerdere herinneringen nog niet hebben ingediend, ontvangen binnenkort van de Belastingdienst een aanslag met boete die kan oplopen tot € 984.  Lees meer

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft vandaag bekend gemaakt dat het voor ons burgers nu makkelijker is om onze eigen toeslagen te regelen. Dit kan op mijn.toeslagen.nl waar u bovendien direct een compleet overzicht heeft van uw toeslagen.

Het volledige bericht kunt u hieronder lezen: Lees meer