Eindejaartips 2020

Onderstaande belastingtips en adviezen kunnen uiteraard per situatie verschillen, voor verdere informatie en concreet advies verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Bijzonder uitstel van betaling

U heeft tot 1 januari 2021 de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst vanwege de coronacrisis. De belastingen waarvoor het uitstel geldt, hoeft u dan tot 1 juli 2021 niet te betalen.

Investeringsaftrek

De drempel voor het claimen van investeringsaftrek ligt voor het belastingjaar 2020 op 2.401 euro. Om een investering in aanmerking te mogen nemen voor het belastingjaar 2020 moet het bedrijfsmiddel dit jaar in gebruik genomen zijn. Als u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, kunt u slechts investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat u in het boekjaar hebt betaald. Daarnaast geldt er een drempel van 450 euro per investering voordat deze mag worden meegenomen bij de berekening van de totale investeringsaftrek. Deze aftrek komt in mindering op de fiscale winst van de onderneming.

Het percentage wat mag worden afgetrokken van de winst ligt in 2020 op 28 procent voor investeringen tussen de 2.401 euro en 58.238 euro. Verder zijn er een aantal bedrijfsmiddelen uitgesloten van de investeringsaftrek, wij verwijzen u voor deze voorwaarde naar onderstaande website van de Belastingdienst.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Met deze nieuwe investeringskorting wil de overheid bedrijven stimuleren om meer mensen aan te nemen in hun onderneming. Deze extra investeringskorting van 3,9% kan alleen worden verrekend met de af te dragen loonheffingen. De investeringsdrempel bedraagt €20.000 euro. Mocht u een dergelijk investering overwegen dan adviseren wij u  contact met ons op te nemen, dan kijken we samen naar de beste keuze.

NB de korting is momenteel nog niet definitief. De eerste kamer stemt hierover op 15 december. Daarnaast raden wij u aan de website van de Belastingdienst eens door te lezen.  

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling maakt het mogelijk voor de werkgever om een aantal verstrekkingen onbelast te kunnen doen aan de werknemers, dit percentage vrije ruimte bedraagt om dit moment (tijdelijk) 3 procent bij een maximale loonsom van 400.000 euro. Wanneer u nog niet alle vrije ruimte heeft benut is het bijvoorbeeld een idee om kerstpakketten of gebruikelijke vergoedingen te verstrekken aan uw werknemers om zo de vrije ruimte alsnog maximaal te benutten. Wij moete u wel verzoeken om deze extra uitgaven ten behoeve van het personeel tijdig bij ons te melden ten behoeve van uw salarisadministratie.

NB: De vrije ruimte is i.v.m. de coronacrisis tijdelijk verhoogd naar 3%. Voor de verdere voorwaarde aan de vrije ruimte en de werkkostenregeling verwijzen wij u door naar de website van Belastingdienst. Hier staat exact beschreven wat de voorwaarde en bijhorende drempels en dergelijke zijn.

Werkkostenregeling

Toeslagen

Ontvangt u momenteel toeslagen? Let er op dat de hoogte van de toeslagen kan wijzigen wanneer het inkomen of het vermogen stijgt. Zorg er voor dat u niet onnodig toeslagen ontvangt, u moet dit dan namelijk aan de Belastingdienst terugbetalen. Middels de onderstaande link kunt u de grensbedragen en dergelijke terugvinden.

NB: Wij willen u dringend adviseren de grensbedragen op de site van de Belastingdienst nog eens grondig na te lopen, bij overschrijding van de grensbedragen moet u alles terugbetalen. Dit kan om veel geld gaan.

Box 3 vermogen

Groene beleggingen

Heeft u momenteel beleggingen in box 3? Het kan lonen om deze beleggingen over te zetten op groene beleggingen. De groene beleggingen leveren een extra vrijstelling op van 59.477 euro per fiscaal partner in box 3.

Groene beleggingen Belastingdienst

Grote uitgave?

Zitten er grote uitgave aan te komen? Het is voordeliger om deze uitgave te doen in 2020 om zo het box 3 vermogen op peildatum 1 januari 2021 te verlagen.

NB: In 2021 bedraagt het heffingsvrij vermogen 50.000 euro per fiscaal partner.

Contanten

De fiscus biedt de mogelijkheid om tot een bedrag van 534 euro onbelast contant op te nemen. Dit bedrag geldt per fiscaal partner apart. Mocht er een minderjarig kind in huis wonen kan ook hiervoor dit bedrag vrijgesteld worden opgenomen. Er mag dan dus drie keer een bedrag van 534 euro vrijgesteld worden opgenomen in contanten. Een contante opname verlaagd uiteraard het box 3 vermogen, dit levert een belastingvoordeel op over het belastingjaar 2021.

Extra sparen voor pensioen

Heeft u spaargeld, jaarruimte en reserveringsruimte over? Extra sparen voor pensioen met ‘banksparen’ of een ‘lijfrente’ kan interessant zijn. De premies zijn wellicht aftrekbaar tegen een hoger tarief dan waartegen de uitkeringen worden belast. Bovendien verhuist het vermogen van box 3 naar box 1.

Schenken aan kinderen of een goed doel

Aan (klein)kinderen mag ieder jaar belastingvrij geld geschonken worden. U bespaart hierdoor jaarlijks vermogensbelasting, bovendien wordt er later minder erfbelasting betaald door de erfgenamen. De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt dit jaar per kind 5.515 euro. Voor schenken aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen is de vrijstelling 2.208 euro.

Maakt u wel eens geld over aan een goed doel? En verwacht u dit de komende 5 jaar te blijven doen aan hetzelfde doel? Dan kan het voordelig zijn om dit vast te leggen in een ‘overeenkomst periodieke giften’. U mag dan de komende 5 jaar de volledige gift aftrekken van het belastbare inkomen, dus zonder de drempel.

NB: Afhankelijk van de hoogte van de gift kan het lonen om de gift in 2021 te doen. De vrijstelling voor 2021 bedraagt 5.581 euro respectievelijk 2.234 euro. Neem contact met ons op om te bespreken wat in uw situatie de beste aanpak is.

Aftrekposten

Het tarief in box 1 gaat met de jaren dalen, dit levert in beginsel uiteraard een voordeel op. Echter, dit betekent wel dat eventuele aftrekposten minder voordeel op gaan leveren. Hierbij valt te denken aan hypotheekrenteaftrek of eventuele giften.

In verband met de drempel van bepaalde aftrekposten is het voordeliger om bepaalde kosten allemaal in hetzelfde belastingjaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat de drempel in 2020 en 2021 niet wordt overschreden en er dus geen aftrek plaats kan vinden.  Ditzelfde geld voor de gedane giften in het belastingjaar.

Dividenduitkering?

In 2021 stijgt het aanmerkelijk-belang tarief van 26,25% naar 26,9%. Een eventuele hoge dividenduitkering kan dus tegen een lager tarief worden uitgekeerd in 2020 ten opzichte van 2021. Wanneer u van plan bent om  binnenkort dividend uit te keren is het aantrekkelijke daarom ook om dit in 2020 nog te doen tegen het lagere tarief.

NB: Let er op dat het box 3 vermogen stijgt met een dividenduitkering. Het is daarom belangrijk om eerst de box 3 positie te bepalen, alvorens tot uitkering over te gaan.